ny
 
 
??????? ????
???????
???????
??????????
???????
?????????
????????
???????????
????????
?????? ? ???
????????, ????????? ?????
????? ????? ???????
???????????
?????????? ??? ???????????
??????? ????????? ??????????? ?????????? "???"
????????-??????????????? ???? "????? ???????"
 
??????? Печать E-mail
30.03.2009 г.
                                                            ???????
                                                                                     ???????? ?.
                                                         1             
                                       ??????? ????? ??????,
                                       ??? ??, ?????? ? ?????????,
                                       ??? ? ????????,
                                      ?????? ?????? ??? ????????.
                                       ? ?????????????? ?????
                                       ??? ?????? ?? ????? ?????,
                                       ?? ??????????? ????????
                                       ??? ????? ???? ?????? ?????.
 
                                       ???????? ???????? ?????
                                       ?? ???????? ? ????? ?????????,
                                       ????? ?????? ??? ??????
                                       ????? ??????? ??????.
                                       ? ? ??? ?????? ??????,
                                       ??? ??? ???????? ??????,
                                       ?? ??????????? ????????
                                       ??? ????? ???? ?????? ?????.
                                      
                                       ??????? ?????? ????
                                       ?? ?????? ?????? ?????.
                                       ????????, ???????? ? ?????
                                       ??????????, ??????????.
                                       ? ?????? ????? ??????,
                                       ??? ? ?????? ??? ?? ??????,
                                       ???? ??????????? ????????
                                       ??? ????? ???? ?????? ?????.
 
                                       ?????? ??? ?????????,
                                       ???? ?????? ?? ??????,
                                       ??? ?????????, ??? ???,
                                       ? ????? ??????? ???????,
                                       ??? ??????? ?? ??????,
                                       ???????, ???????? ?????,
                                       ???? ??????????? ????????
                                       ??? ????? ???? ?????? ?????.
 
 
                                                                         ??????? 1993
 
« Пред.   След. »
????????? ????

VI ???? ???????? ???. ?????? ??????????


????????? "?????????? ?? ?????". ??????? ?????????? ???????


????? ?????????? ?????? "????" ?? ?????, ???? '09. ?????? ?? ??????????