ny
 
 
??????? ????
???????
???????
??????????
???????
?????????
????????
???????????
????????
?????? ? ???
????????, ????????? ?????
????? ????? ???????
???????????
?????????? ??? ???????????
??????? ????????? ??????????? ?????????? "???"
????????-??????????????? ???? "????? ???????"
 
????? Печать E-mail
30.03.2009 г.
?????
 
                                                                                  ????? ???? ? ??? ???????.
 
                                                          ??????
 
 
                                                                1
 
                                   ??? ?????? ???? ????? ??, ??? ? ??????????
                                   ?????? ??????????? ?????,
                                   ???? ???????????? ? ??????? ??????,
                                   ?? ??? ?? ???? ??? ??? ???????.
                                   ? ???? ?? ?????????? ???????
                                   ??, ??? ?????? ??????? ????? ????,
                                   ? ??????????? ?????? ? ? ???????
                                   ? ?????? ?? ????? ? ???????? ???????.
 
                                   ??? ?? ??? ?? ????? ????? ?????,
                                   ??? ?????? ????-???? ????? ??????.
                                   ? ?????????? ??? ?????? ????
                                   ?? ?????? ????, ?? ????? ???????.
                                   ?? ?????????? ???????? ???????
                                   ? ?????? ??? ???????????? ??????,
                                   ???? ???????? ???-?? ??? ??????
                                   ????? ?? ????? ? ????? ?????.
 
                                   ????? ?? ?????????? ???????
                                   ????????? ? ????????? ?????? ??? ???????,
                                   ?? ??????, ??? ????, ???? ? ???????,
                                   ? ???? ???? ?? ??? ?????? ?????.
                                   ? ??? ???? ? ??? ??? ?????????
                                   ??????, ???????????? ???????,
                                   ???? ????? ????? ?????? ????-
                                   ????? ?????? ?????? ? ?????.
 
                                                             2
 
                                       ??????? ?????? ??????????
                                       ????????? ???? ????????,
                                       ? ???? ??????? ????????,
                                       ?????? ?????? ?? ???.
 
                                       ? ???? ??????? ?? ????????,
                                       ?? ??? ???? ??????, ????????,
                                       ?? ??? ??? ?????????? ?????
                                       ?????????? ???????? ?????.
 
                                       ? ???????? ??????? ??????
                                       ? ???? ??????? ???????,
                                       ? ? ???? ??? ???????? ????,
                                       ? ? ???? ??? ???????? ??????.
 
                                       ??? ???? ??????? ?? ?????????,
                                       ???? ? ?? ????, ??? ??? ???,
                                       ? ? ??????: «???????, ?????!»
                                       ? ??????, ???? ????? ??.
 
                                       ? ?? ????? ? ????? ?????
                                       ?????? ???? ???, ?????? ??? ???.
                                       ? ??? ?? ??? ?????? ?????,
                                       ?? ??? ?????? ?? ? ????? ?.
 
                                       ??? ???? ??????? ???????????
                                       ? ?????, ??? ?? ?? ???????,
                                       ??, ???? ? ???? ? ? ??? ????????,
                                       ? ? ???? ?? ???? ??????.
 
                                       ????? ??? ?? ??????? ???,
                                       ??? ??? ?????? ??? ?????? ????,
                                       ?? ????? ? ??? ??????? ??????
                                       ?????-?????? ????????? ??.
 
                                       ? ???, ??? ??? ??? ??????,
                                       ??? ????? ?????????
                                       ?? ???? ? ????? ?? ??????
                                       ?? ??????, ?? ???????.
 
                                                                                   1995?.
                                      
 
 
??? ???? ?????? ?? ????????
?????? ??????? ? ??????? ??????.
?? ????? ?? ???????? ????????
??????? ?? ????? ? ?????.
?? ?????? ????? ?? ???-?? ????
????? ? ?? ?????????? ????.
? ??? ?? ????, ??? ????? ?????
??????? ? ???? ???? ???? ? ?????.
 
??????? ????? ?? ???? ????
? ????????, ?? ???????? ????
?? ????? ?? ?????? ????????
? ???, ???????, ?? ???????.
??? ???? ???? ??????????,
? ????? ?????? ??????? ??????,
??? ???? ?????? ? ??????
? ????? ???????? ?? ?????.
 
?????, ?? ???? ???????? ????????
???????? ??????? ???? ??????
? ?????? ? ?????? ??????
?????? ?????? ?? ????? ?????.
? ??? ???, ???? ????? – ????????,
? ??? ???, ???????? ? ????,
??? ???? ?? ???????? ??????
?????? ???? ? ??????? ??????.
 
« Пред.   След. »
????????? ????

????? ?????????? "??????????" ?? ??????? - ???? '09. ???????


I ?????????? ??????????. ? ????? ??????


????? ?????????? ?????? ??? ? ???? '?????? ?????