ny
 
 
??????? ????
???????
???????
??????????
???????
?????????
????????
???????????
????????
?????? ? ???
????????, ????????? ?????
????? ????? ???????
???????????
?????????? ??? ???????????
??????? ????????? ??????????? ?????????? "???"
????????-??????????????? ???? "????? ???????"
 
???? ?????! ???? ?????! Печать E-mail
30.03.2009 г.
???? ?????! ???? ?????!
                                   ??? ? ???????? ??????.
                                   ??? ?? ??? ??????? ?????,
                                   ??????????? ????.
                                   ???????? ???????????, ?????? ??
                                   ?? ?????? ??? ??????.
                                   ????? ?????? ? ?????????
                                   ?????? ???? ??????.
                                   ?????? ??????? ????????,
                                   ? ?????? ???????? ?? ??????,
                                   ???? ???? ?????? ?????????,
                                   ???? ???? ????? ?????.
                                 
                                   ?? ???????????. ????? ???????
                                   ???? ????? ?????? ????
                                   ??, ??????? ??, ??????????
                                   ???? ???????????? ??????.
                                   ??????? ??????????? ??????
                                   ??? ????? ??? ??????? ???,
                                   ??? ?? ??? ??????? ?????
                                   ??? ????????? ????????.
                                   ? ???????? ??????? ?????????,
                                   ? ?? ????, ?????, ?????????,
                                   ???? ???? ?? ????? ????????,
                                   ???? ???? ??????????? ?????!
 
                                                                                   ??????, 2008
 
« Пред.   След. »
????????? ????

"????? ?? ?????????", ?????? 2005 ????. ???? ???????


?????? ??????


????? ? ??????????? "???" ?? ???? ??? - ???? '05. ???? ??? ?????????